Otomatik BES ile Daha Yaşanılır Bir Emeklilik Geçirin!


Kategori: Önce Sen
Kişilere finansal açıdan farkındalık kazandıran sistem, daha yaşanılır ve rahat bir emeklilik geçirmenizi kolaylaştırıyor.

​Bireysel Emeklilik Sistemi'ne süreklilik kazandırmak ve kişilere tasarruf olgusunu aşılamak amacıyla ortaya atılan Otomatik Katılım uygulaması Türkiye'de 01.01.2017 tarihinden itibaren hayata geçiyor.

Tasarruf oranlarının önemli ölçüde artırılmasını sağlayan sistem, 45 yaş altındaki SGK'ya kayıtlı tüm kamu ve özel çalışanları kapsıyor. İkinci bir emeklilik geliri için son derece avantajlı olan Otomatik Katılım uygulaması, katılımı zorunlu olmakla birlikte, kişilere cayma hakkı tanıyor. Özel veya kamuda çalışan bir kişi, sisteme dahil olduğuna dair bilgiye eriştikten 2 ay içinde katılımının iptalini isteyebiliyor.

Otomatik Katılım Uygulamasının Genel İçeriği Nedir?

BES'in önemini kavratmak adına büyük önem taşıyan Otomatik Katılım uygulaması, çalışan kişilerin prime esas kazançlarından %3 oranında bir kesinti yapılarak emeklilik hesaplarında biriktirilmesi esasına dayanıyor. Kişilerin emekli olabilmeleri için de sistemde en az 10 yıl kalmaları ve 56 yaşını doldurmuş olmaları gerekiyor.

ABD, İngiltere ve Avustralya gibi gelişmiş ülkelerden sonra Türkiye'de uygulanacak olan sistemde kişiler, Hazine Müsteşarlığı'nın belirlediği durumlara uygun olarak ara vermeyi veya daha fazla ödeme yapmayı talep edebiliyor. İş yeri değişikliği söz konusu olduğunda ise eski çalışılan yerin BES hesabı, yeni iş yerine geçiriliyor. Ancak yeni iş yerinde herhangi bir emeklilik şirketi ile anlaşma bulunmuyorsa çalışan kişi, birikimlerini eski iş yerindeki BES hesabına yatırmayı sürdürebiliyor.

Otomatik Katılım Uygulamasına Devlet Ne Kadar Katkı Sağlıyor?

Otomatik Katılım uygulamasında devlet, çalışan kişilere ödedikleri katkı payının %25'i oranında ek katkı sunuyor. BES hesabını aktif şekilde kullanmaya devam eden yani 2 ay içinde cayma hakkını kullanmayan çalışanlar,  devlet tarafından bir defaya mahsus gerçekleştirilen 1000 TL'lik  bonus katkısına hak kazanıyor.

Esneklik tanıyıcı özellikleri bulunan uygulamada kişiler, yüksek meblağlarda birikim yapmak istedikleri zaman devletin sunduğu ek katkıdan da daha fazla yararlanma şansı yakalıyor.

Otomatik Katılım'ın Sağladığı Yararlar Nelerdir?

Geleceğinizi teminat altına alan Otomatik Katılım uygulaması, giriş aidatı ve yönetim gideri kesintilerinin olmamasıyla kullanıcılarına büyük bir yarar sağlıyor. Fon kesintileri dışındaki kesintiler için ödeme yapmak zorunda kalmayan çalışanlar böylelikle daha uzun süreli ve kazançlı birikim yapma imkanı elde edebiliyor. Halihazırda bir BES hesabı olmasına rağmen Otomatik Katılım'da da  kalmaya devam eden kişiler, gelecekte kendilerine 2. gelir kaynağı oluşturuyor.

Otomatik Katılım uygulamasına işveren tarafından dahil edilen çalışanlar, emeklilik birikimleri sayesinde ayrıca iş yerine olan bağlılıklarını, motivasyonlarını ve verimliliklerini de yükseltebiliyor. Ekonomiye uzun vadeli kaynak sağlayan ve piyasadaki dalgalanmaları en aza indirgemeye çalışan sistem, NN Hayat ve Emeklilik şirketinin deneyimi ve uzmanlığı sayesinde daha avantajlı bir yatırım aracı halini alıyor. 170 yıllık köklü geçmişe sahip bir grubun parçası olan emeklilik şirketi, istikrarlı ve getirisi yüksek fonlarıyla size refah düzeyi yüksek bir emeklilik dönemi sağlamayı hedefliyor. Güvenli şekilde birikim yapmak ve emekliliğe hazırlanmak için siz de NN Hayat ve Emeklilik'e başvuruda bulunabilirsiniz.