“Otomatik Katılım”a Güven Artıyor


Kategori: Ne Anlattılar?
En doğru bilgiyi vermek ve sistemin avantajlarını, kalıcılığını ve güvenilirliğini anlatmak için iletişim faaliyetlerimize yoğun şekilde devam ediyoruz.

​18 ülkede 15 milyon müşteriye hizmet veren köklü sigorta ve yatırım yönetimi şirketi NN Group çatısı altında faaliyet gösteren NN Hayat ve Emeklilik’in, çalışanların ve işverenlerin Bireysel Emeklilik’te Otomatik Katılım konusundaki yaklaşımlarını belirlemek üzere Temmuz ayından beri düzenli olarak yaptırdığı araştırmanın Ekim ayı sonuçları açıklandı. Araştırma sonuçları, çalışanların Otomatik Katılım konusunda bilgilendikçe sisteme daha fazla güven duymaya başladıklarını ortaya koydu. Otomatik Katılım Güven Endeksi  yükseliş trendini sürdürürken beyaz yakalı çalışanlarda mavi yakalılara göre sisteme katılma isteğinin daha yüksek olduğu, ancak mavi yakalılarda da bu isteğin son iki ayda arttığı  görüldü.

NN Hayat ve Emeklilik adına Nielsen tarafından ilki Temmuz 2016’da 8 ilde 15 ve üzeri çalışanı olan şirketlerin çalışan ve yöneticileri ile yapılan geniş çaplı Otomatik Katılım Araştırması, sisteme hem çalışanların hem de işverenlerin olumlu baktığını gösterirken, BES’te Otomatik Katılım’a dâhil olmak istemeyenlerin veya kararsız kalanların gerekçesinin “sisteme karşı güvensizlik” olduğunu göstermişti. Bu sonuçlara göre yürütülen bilgilendirme aktiviteleri sonrasında Ekim ayında yapılan araştırma, Otomatik Katılım’ı duyanların ve sisteme güvenenlerin oranında artış olduğunu ortaya koydu.  Güven Endeksi oluşturulurken çalışanların, sistemin güvenilirliği ve kalıcılığına olan inançları, emeklilik dönemindeki maddi durumlarına pozitif katkı sağlayıp sağlamayacağına dair görüşleri ve bireysel emeklilik şirketlerinin katılımcıların çıkarlarını gözetip gözetmediğine ilişkin fikirleri sorgulandı. Temmuz ayında Otomatik Katılım Güven Endeksi %31 iken Ekim ayında 20 puanlık bir artışla %51 olarak hesaplandı. Araştırma aynı zamanda iletişimde de sık sık ifade edilen ve sistemin en önemli avantajlarından olan devlet katkısının, Otomatik Katılım’a bakışı olumlu yönde etkilediğini de gösteriyor. 

Bilgilendikçe, güven artıyor

Araştırmanın en dikkat çeken sonuçlarından biri de Otomatik Katılım’a dahil olmak isteyenlerin giderek artıyor olması. Sisteme dahil olmak isteyenlerin oranı Temmuz ayında %38 iken Ekim ayında %42 olarak hesaplandı. Bu değişikliği sağlayan temel etken ise mavi yakalılarda Temmuz ayına göre olan yüksek artış. Bu sonuç, gerekli bilgilendirmelerin yapılması ve sistemin avantajlarının şeffaf bir şekilde anlatılması halinde her iki grupta yer alan çalışanların görüşlerinin de olumlu yönde değiştirdiğinin bir göstergesi. 

Uzun süre sistemde kalırım diyenler artıyor

Otomatik Katılım Araştırması, BES’in en büyük sorunu olan sistemden çıkışların önüne geçmek için hem kanun koyucuların hem de emeklilik şirketlerinin, katılımcıların sisteme güvenmelerini ve sistemde kalmalarını sağlamak için rehberlik yapmalarının önem kazandığını göstermişti. Yeni düzenlemeye göre Otomatik Katılım ile emeklilik planına dâhil olduktan itibaren 2 ay içinde herhangi bir maddi kaybı olmadan sözleşmesinden cayabilme hakkı olmasına rağmen Temmuz ayında 10 kişiden 4’ü sistemde uzun süreli kalacağını söylerken,  Ekim ayında 10 kişiden 5’i ‘uzun süreli kalırım’ cevabını verdi. 

BES’te  Otomatik Katılım’ın, ‘emeklilik dönemindeki maddi durumuna pozitif yansıyacağını’ ve ‘hesabı yönetecek bireysel emeklilik şirketinin müşterinin çıkarları doğrultusunda davranacağını’ düşünenlerin oranı da her geçen ay artıyor.

Frank Eijsink: “Neden NN Hayat ve Emeklilik derseniz, çünkü hızlıyız, kârlıyız ve deneyimliyiz.”

NN Hayat ve Emeklilik CEO'su Frank Eijsink Otomatik Katılım Araştırması ile ilgili görüşlerini şöyle dile getirdi: “Bu araştırma, sektör olarak yürüttüğümüz açık iletişimin ve bilgilendirme aktivitelerinin olumlu sonuçlarını yansıtıyor. Biz de NN Hayat ve Emeklilik olarak Otomatik Katılım konusunda  en doğru bilgiyi vermek ve sistemin avantajlarını, kalıcılığını ve güvenilirliğini anlatmak için iletişim faaliyetlerimize yoğun şekilde devam ediyoruz. Otomatik Katılım’da neden NN Hayat ve Emeklilik derseniz, cevabım ‘çünkü hızlıyız, kârlıyız ve deneyimliyiz’ olur. Hızlıyız, çünkü 4 adımlı son derece basit kayıt sistemimizle,  mobil ve internet şubemlerizle, yetkin uzmanlarımızla, özel destek hattımız ve yardım masamızla müşterilerimize hizmet sunmaya her an hazır ve istekliyiz. Kârlıyız, çünkü 31 Ekim 2016 itibarıyla son 5 yıllık fon performansımıza bakıldığında sektör ortalamasının %5 üzerinde, altından %28, Euro’dan %18 ve vadeli mevduattan %4 daha fazla kazandırdığımızı görüyoruz.  Ayrıca sektörün en kapsamlı sadakat programı ‘Önce Sen’ Dünyası ile müşterilerimize mükemmel ayrıcalık ve avantajlar sunuyoruz. Deneyimliyiz, çünkü arkamızda 170 yıllık köklü bir geçmişi, sermaye gücü anlamında Avrupa birincisi, Romanya ve Polonya gibi ülkelerde Otomatik Katılım’da pazar lideri olan NN Group var. Bu güçle, Otomatik Katılım’da da müşterilerimize en mükemmel müşteri deneyimini yaşatmaya, onlara ‘Önce Sen’ demeye devam edeceğiz.”