Bireysel Emekliliğin Türkiye'deki Gerekliliği


Kategori: Bireysel Emeklilik
Bireysel emekliliğin gereklilik nedenleri, ülkeden ülkeye değişiklikler göstermekle birlikte Türkiye'de de giderek daha geçerli bir hal almaktadır.

Bireysel Emeklilik Sistemi, Türkiye'de henüz tüm detaylarıyla bilinen, yaygınlaşmış bir kavram sayılmasa da gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünya genelinde sıkça tercih edilmekte ve kullanılmaktadır. 

Bireysel Emekliliğin Tamamlayıcı Etkisi

Günümüz koşullarında genellikle Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödenen emeklilik primlerinden dolayı Bireysel Emeklilik Sistemi, yetersiz ya da ekstra bir yük olarak görülür. Ancak Bireysel Emeklilik Sistemi her zaman tek başına yeterli olabilecek bir sistem olarak değil; bir tamamlayıcı olarak düşünülmelidir. Neden böyle bir tamamlayıcıya ihtiyaç duyulabileceği ile ilgili ise Türkiye açısından düşünüldüğünde birçok sebep bulunmaktadır.

Bu sebeplerin başında; mevcut emeklilik sisteminde devlete ödenen primlerin ardından alınan emekli maaşının çalışırken alınan maaştan daha düşük bir tutara sahip olması gelmektedir. Bu nedenle uzun yıllar aldığı maaşlar doğrultusunda belirli bir hayat standardı edinmiş olan biri, emekli olduğunda çalışırken aldığı maaştan daha düşük bir emeklilik geliri elde edeceği için maddi açıdan zorlanacaktır. Bu durumun önüne geçme konusundaki en efektif çözümlerden biri ise Bireysel Emeklilik Sistemi’dir. Aylık bütçenizi zorlamadan ödeyeceğiniz bireysel emeklilik katkı payları, emekli olduğunuzda hayat standardınızda bir değişiklik yapmadan konforlu ve güvenli bir şekilde yaşantınıza devam etmenizi sağlayacaktır.

Bireysel emekliliğin Türkiye'deki gerekliliği açısından diğer önemli bir neden ise birikim yapmayı kolaylaştırmasıdır. Özellikle gayrimenkul, taşıt gibi yüksek meblağlı yatırımlar yapabilecek kadar birikimi olmayan ancak diğer yandan geleceğini güvence altına almak isteyenler Bireysel Emeklilik Sistemi’nden yararlanabilirler. Her ay ödenen küçük tutarlar zaman içinde önemli bir maddi kaynak haline dönüştüğü için ihtiyaç duyulduğu takdirde toplu şekilde de çekilebilmektedir. 

Bireysel emekliliğin sağladığı avantajlar arasında esnek oluşu da yer almaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödenecek olan tutarlar ve süreleri devlet tarafından belirlenirken bireysel emeklilik katkı payı miktarını ve ödeme sıklığını  siz belirleyebilirsiniz. Ya da katkı payı ödeme süreciniz devam ederken belirli bir aşamadan sonra ödemelerinizin tümünü geri alabilirsiniz. Ek olarak bireysel emeklilik ödemeleriyle ilgili devletin yaptığı önemli ölçüdeki desteklerin toplam tutara olan faydası da unutulmamalıdır.

Bireysel Emekliliğin Diğer Getirileri

Bireysel Emeklilik Sistemi dendiğinde çoğunlukla yaşlılık, kişilerin refah seviyesi ya da maddi durumları gibi detaylar akla gelse de bireysel emekliliğin Türkiye'deki gerekliliğine dair pek çok farklı neden de bulunmaktadır. Bireysel Emeklilik Sistemi’nden dolayı oluşan fonlar, artan istihdam gücü, düzenli bir emeklilik sistemi bu nedenlerden sadece birkaçıdır.

Bireysel emeklilik ödemeleriyle oluşan fonlar devlet açısından önemli bir maddi kaynak oluşturduğu için ekonomik bakımdan bireysel emekliliğin getirileri oldukça yüksektir. Bu yüzden Bireysel Emeklilik Sistemi direkt veya dolaylı olarak ekonomide düzenin ve tutarlılığın sağlanmasına büyük ölçüde yardımcı olmaktadır. Bireysel emekliliğin doğru şekilde tanıtılması, uygulanması ve sürdürülmesi kalifiye eleman ihtiyacı doğurduğu için Bireysel Emeklilik Sistemi aynı zamanda istihdam açısından da yeni fırsatların doğmasına ve gelişmesine sebep olmaktadır. Diğer yandan Sosyal Güvenlik Kurumu'nun emeklilik sisteminde yapabileceği değişikliklerden bağımsız olan Bireysel Emeklilik Sistemi aynı zamanda düzenli bir sosyal güvenlik anlayışına da imkan tanımaktadır.